بازگشايي نماد معاملاتي صندوق ارمغان ايرانيان (ارمغان)
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، امروز شنبه مورخ 1398/07/20 نماد معاملاتي صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمد ثابت ارمغان ايرانيان با تغيير نوع صندوق به صندوق قابل معامله، براي اولين بار پس از پذيرش و درج نام صندوق در فهرست صندوق هاي قابل معامله پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در نماد ارمغان آماده انجام معامله مي باشد. بازگشايي اين نماد از طريق حراج ناپيوسته با اعمال مرحله پيش گشايش آغاز و در صورت كشف قيمت از طريق حراج پيوسته در زمان باقيمانده تا پايان جلسه معاملاتي ادامه مي يابد. اطلاعات صندوق به شرح زير است: مدير و بازارگردان: شركت تامين سرمايه نوين، كارگزار بازارگردان: شركت كارگزاري تامين سرمايه نوين، تعداد واحدهاي عادي: 90،000،000 ، تعداد واحدهاي ممتاز: 10،000،000 ، محدوديت حجمي سفارش هاي خريد و فروش: 100،000 واحد، واحد پايه هر سفارش 1 واحد، تسويه و پاياپاي: T+1 ، شرايط بازارگرداني: دامنه مظنه حداكثر درصد، حداقل سفارش انباشته 50،000 واحد، حداقل معاملات روزانه 5،000،000 واحد. سرمايه گذاران محترم مي توانند جهت دريافت جزئيات بيشتر به اطلاعيه شماره 181/66267 مورخ 1398/07/16 منتشره در سايت شركت بورس اوراق بهادار تهران به نشاني www.tse.ir و همچنين اساسنامه و اميدنامه صندوق ارمغان ايرانيان مراجعه نمايند. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر