تداوم توقف نماد (فزرين1) جهت رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات
به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به منظور رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات منتشره شركت زرين معدن آسيا ، توقف نماد معاملاتي (فزرين1) حداكثر براي 2 روز كاري تداوم مي‌يابد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر