نحوه ثبت معاملات در نماد معاملاتي (بجهرم1)
به اطلاع مي رساند؛ امروز شنبه مورخ 1398/07/20 ادامه ثبت معاملات در نماد معاملاتي شركت توسعه مولد نيروگاهي جهرم (بجهرم1) از ساعت 12_35 تا ساعت 13_35 صورت خواهد گرفت. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر