نحوه ثبت معاملات در نماد معاملاتي (رنيك1)
به اطلاع مي رساند؛ پيرو پيام قبلي اين مديريت، امروز چهارشنبه مورخ 1398/07/17 با توجه به مشكلات فني بوجود آمده ادامه ثبت معاملات در نماد معاملاتي شركت جنرال مكانيك (رنيك1) از ساعت 15_30 آغاز گرديد و تا ساعت 16_30 ادامه خواهد داشت. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر