نحوه ثبت معاملات در نماد معاملاتي (بجهرم1)
به اطلاع مي رساند؛ امروز چهارشنبه مورخ 1398/07/17 ثبت معاملات در نماد معاملاتي شركت توسعه مولد نيروگاهي جهرم (بجهرم1) از ساعت 13_32 تا ساعت 14_32 صورت خواهد گرفت. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر