بازگشايي نمادهاي معاملاتي (خبهمن)،(كنور)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي گروه بهمن(خبهمن)، توسعه معدني و صنعتي صبانور(كنور) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر