نحوه ثبت معاملات در نماد معاملاتي (رنيك1)
به اطلاع مي رساند؛ امروز چهارشنبه مورخ 1398/07/17 معاملات در نماد معاملاتي شركت شركت جنرال مكانيك (رنيك1) ساعت 09_15انجام خواهد شد. لازم به ذكر است هرگونه تغيير در نحوه ثبت معاملات نماد معاملاتي مذكور مجدداً اطلاع رساني خواهد شد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر