عدم تاييد معاملات در نمادهاي معاملاتي (جوپار991) و (قرن991)
به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز سه‌شنبه مورخ 1398/07/16 در نمادهاي معاملاتي اوراق اجاره واسط مالي دوم خرداد (با مسئوليت محدود) در نماد (جوپار991) و اوراق مرابحه شركت پديده شيمي قرن (قرن991) مورد تأييد قرار نگرفت. مدير عمليات بازار فرابورس ايرن

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر