اطلاعيه عرضه اوليه سهام شرکت فولاد سپيد فراب كوير ( كوير)
به اطلاع کليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند در روز چهارشنبه مورخ 17/07/1398 تعداد 240 ميليون سهم معادل 10 درصداز سهام شرکت فولاد سپيد فراب كوير( كوير)به عنوان پانصدوسي و سومين شرکت پذيرفته شده براي اولين بار پس از پذيرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش ساخت فلزات اساسي گروه و طبقه ساخت آهن و فولاد اساسي در فهرست نرخ‌هاي بازار دوم و در نماد كوير به شيوه ثبت سفارش جهت کشف قيمت عرضه خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر