بازگشايي نماد معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي پاكشو(هكشو902)
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي سهام شركت گروه صنعتي پاكشو (هكشو902) با توجه به بازگشايي نماد معاملاتي اصلي در بازار نقد(پاكشو) با استفاده از مكانيزم حراج اماده انجام معامله مي باشد. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر