بازگشايي نماد معاملاتي(پاكشو)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت گروه صنعتي پاكشو(پاكشو)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر