توقف نماد (كنور1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر