نحوه ثبت معاملات در نماد معاملاتي (بجهرم1)
به اطلاع مي رساند؛ امروز سه شنبه مورخ 1398/07/16 معاملات در نماد معاملاتي شركت توسعه مولد نيروگاهي جهرم (بجهرم1) ساعت 09_15انجام خواهد شد. لازم به ذكر است هرگونه تغيير در نحوه ثبت معاملات نماد معاملاتي مذكور مجدداً اطلاع رساني خواهد شد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر