توقف و بازگشايي نماد معاملاتي (بجهرم1)
به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توسعه مولد نيروگاهي جهرم (بجهرم1) با توجه به ماده 5 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در فرابورس ايران متوقف شد. لازم به ذكر است نماد معاملاتي مذكور از ساعت 12 قابليت انجام معامله دارد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر