توقف نمادهاي معاملاتي(ختراك)،(شپنا)،(مرقام)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي ريخته گري تراكتورسازي ايران(ختراك)، پالايش نفت اصفهان(شپنا)جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه، ايران ارقام(مرقام)جهت برگزاري مجمع عادي به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضاي هيئت مديره متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر