آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (وغدير) با سررسيد ارديبهشت ماه 1399
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيارمعامله خريد و فروش سهام شركت سرمايه گذاري غدير (هلدينگ)(وغدير) با سررسيد ارديبهشت ماه 1399 از امروز دوشنبه مورخ 15/07/1398 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير آغاز مي گردد: نماد معاملاتي دارايي پايه: وغدير نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل يك قرارداد در سود، يك قرارداد بي تفاوت، حداقل يك قرارداد در زيان نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد: ضغدر2000-اختيارخ وغدير-2400-29/02/1399 ضغدر2001-اختيارخ وغدير-2600-29/02/1399 ضغدر2002-اختيارخ وغدير-2800-29/02/1399 ضغدر2003-اختيارخ وغدير-3000-29/02/1399 ضغدر2004-اختيارخ وغدير-3200-29/02/1399 ضغدر2005-اختيارخ وغدير-3400-29/02/1399 ضغدر2006-اختيارخ وغدير-3600-29/02/1399 ضغدر2007-اختيارخ وغدير-3800-29/02/1399 نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله فروش: طغدر2000-اختيارف وغدير-2400-29/02/1399 طغدر2001-اختيارفوغدير-2600-29/02/1399 طغدر2002-اختيارف وغدير-2800-29/02/1399 طغدر2003-اختيارف وغدير-3000-29/02/1399 طغدر2004-اختيارف وغدير-3200-29/02/1399 طغدر2005-اختيارف وغدير-3400-29/02/1399 طغدر2006-اختيارف وغدير-3600-29/02/1399 طغدر2007-اختيارف وغدير-3800-29/02/1399 ساير مشخصات قراردادهاي اختيار معامله به شرح زير مي باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغيير قيمت هر سفارش: يك ريال دامنه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتي: شنبه تا چهارشنبه 9_00 تا 12_30 سقف موقعيت هاي باز و هم جهت: بدون محدوديت دوره معاملاتي: 15/07/1398 لغايت 29/02/1399 ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه، لازم و حداقل وجه تضمين اين قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمين: 70% ضريب گرد كردن: 100،000 زمانبندي فرآيند اعمال: الف)زمان تسويه نقدي: يک روز کاري پيش از سررسيد ب)زمان تسويه فيزيکي: سررسيد امكان تسويه نقدي به كسري از اندازه قرارداد:وجود دارد. سبك اعمال: اروپايي نحوه اعمال: غيرخودكار نوع تسويه در سررسيد: الف)تسويه فيزيکي ب)تسويه نقدي (در صورت توافق طرفين) همچنين نكات مهم در خصوص معاملات قراردادهاي مذكور به شرح زير است: 1- معاملات مربوط به اين قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طريق کارگزاراني که مجوز معاملات برخط در اين بازار را دارا

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر