آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (وغدير) با سررسيد آبان ماه 1399
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيارمعامله خريد و فروش سهام شركت سرمايه گذاري غدير (هلدينگ)(وغدير) با سررسيد آبان ماه 1399 از امروز دوشنبه مورخ 15/07/1398 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير آغاز مي گردد: نماد معاملاتي دارايي پايه: وغدير نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل يك قرارداد در سود، يك قرارداد بي تفاوت، حداقل يك قرارداد در زيان نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد: ضغدر8013-اختيارخ وغدير-2400-26/08/1399 ضغدر8014-اختيارخ وغدير-2600-26/08/1399 ضغدر8015-اختيارخ وغدير-2800-26/08/1399 ضغدر8016-اختيارخ وغدير-3000-26/08/1399 ضغدر8017-اختيارخ وغدير-3200-26/08/1399 ضغدر8018-اختيارخ وغدير-3400-26/08/1399 ضغدر8019-اختيارخ وغدير-3600-26/08/1399 ضغدر8020-اختيارخ وغدير-3800-26/08/1399 نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله فروش: طغدر8013-اختيارف وغدير-2400-26/08/1399 طغدر8014-اختيارف وغدر-2600-26/08/1399 طغدر8015-اختيارف وغدير-2800-26/08/1399 طغدر8016-اختيارف وغدير-3000-26/08/1399 طغدر8017-اختيارف وغدير-3200-26/08/1399 طغدر8018-اختيارف وغدير-3400-26/08/1399 طغدر8019-اختيارف وغدير-3600-26/08/1399 طغدر8020-اختيارف وغدير-3800-26/08/1399 ساير مشخصات قراردادهاي اختيار معامله به شرح زير مي باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغيير قيمت هر سفارش: يك ريال دامنه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتي: شنبه تا چهارشنبه 9_00 تا 12_30 سقف موقعيت هاي باز و هم جهت: بدون محدوديت دوره معاملاتي: 15/07/1398 لغايت 26/08/1399 ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه، لازم و حداقل وجه تضمين اين قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمين: 70% ضريب گرد كردن: 100،000 زمانبندي فرآيند اعمال: الف)زمان تسويه نقدي: يک روز کاري پيش از سررسيد ب)زمان تسويه فيزيکي: سررسيد امكان تسويه نقدي به كسري از اندازه قرارداد: وجو دارد. سبك اعمال: اروپايي نحوه اعمال: غيرخودكار نوع تسويه در سررسيد: الف)تسويه فيزيکي ب)تسويه نقدي (در صورت توافق طرفين) همچنين نكات مهم در خصوص معاملات قراردادهاي مذكور به شرح زير است: 1- معاملات مربوط به اين قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طريق کارگزاراني که مجوز معاملات برخط در اين بازار را دارا باشن

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر