آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (وغدير) با سررسيد آبان ماه 1399
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيارمعامله خريد و فروش سهام شركت سرمايه گذاري غدير (هلدينگ)(وغدير) با سررسيد آبان ماه 1399 از امروز دوشنبه مورخ 15/07/1398 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير آغاز مي گردد: نماد معاملاتي دارايي پايه: وغدير نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل يك قرارداد در سود، يك قرارداد بي تفاوت، حداقل يك قرارداد در زيان نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد: ضغدر8013-اختيارخ وغدير-2400-26/08/1399 ضغدر8014-اختيارخ وغدير-2600-26/08/1399 ضغدر8015-اختيارخ وغدير-2800-26/08/1399 ضغدر8016-اختيارخ وغدير-3000-26/08/1399 ضغدر8017-اختيارخ وغدير-3200-26/08/1399 ضغدر8018-اختيارخ وغدير-3400-26/08/1399 ضغدر8019-اختيارخ وغدير-3600-26/08/1399 ضغدر8020-اختيارخ وغدير-3800-26/08/1399 نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله فروش: طغدر8013-اختيارف وغدير-2400-26/08/1399 طغدر8014-اختيارف وغدر-2600-26/08/1399 طغدر8015-اختيارف وغدير-2800-26/08/1399 طغدر8016-اختيارف وغدير-3000-26/08/1399 طغدر8017-اختيارف وغدير-3200-26/08/1399 طغدر8018-اختيارف وغدير-3400-26/08/1399 طغدر8019-اختيارف وغدير-3600-26/08/1399 طغدر8020-اختيارف وغدير-3800-26/08/1399 ساير مشخصات قراردادهاي اختيار معامله به شرح زير مي باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغيير قيمت هر سفارش: يك ريال دامنه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتي: شنبه تا چهارشنبه 9_00 تا 12_30 سقف موقعيت هاي باز و هم جهت: بدون محدوديت دوره معاملاتي: 15/07/1398 لغايت 26/08/1399 ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه، لازم و حداقل وجه تضمين اين قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمين: 70% ضريب گرد كردن: 100،000 زمانبندي فرآيند اعمال: الف)زمان تسويه نقدي: يک روز کاري پيش از سررسيد ب)زمان تسويه فيزيکي: سررسيد امكان تسويه نقدي به كسري از اندازه قرارداد: وجو دارد. سبك اعمال: اروپايي نحوه اعمال: غيرخودكار نوع تسويه در سررسيد: الف)تسويه فيزيکي ب)تسويه نقدي (در صورت توافق طرفين) همچنين نكات مهم در خصوص معاملات قراردادهاي مذكور به شرح زير است: 1- معاملات مربوط به اين قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طريق کارگزاراني که مجوز معاملات برخط در اين بازار را دارا باشند، قابل انجام است. 2- با توجه به راه اندازي سامانه مديريت ريسک و امکان محاسبات وجوه تضمين، اتخاذ موقعيت باز فروش در قراردادهاي اختيارمعامله، به شرط کفايت وجوه تضمين، براي تمامي فعالان بازار سرمايه امکان پذير مي باشد. سرمايه گذاران محترم مي توانند براي اطلاع از جزئيات بيشتر به اطلاعيه شماره 181/65959 مورخ 10/07/1398 منتشره در سايت شركت بورس اوراق بهادار تهران به نشاني www.tse.ir مراجعه نمايند. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر