بازگشايي نماد معاملاتي (غشاذر)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي(غشاذر)پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر اصلاح اساسنامه با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر