بازگشايي نمادهاي معاملاتي (دجابر)،(خريخت)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي داروسازي جابرابن حيان(دجابر)،صنايع ريخته گري ايران(خريخت)با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام واطلاعيه منتشر شده در سايت كدال با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشند، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>> امكان پذير است. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر