حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(ولصنم)،(شاملا)،(سفانوح)،(سصوفيح)،(خاهنح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت ليزينگ صنعت و معدن(ولصنم)، معدني املاح ايران(شاملا)، حق تقدم استفاده نشده شركت هاي سيمان فارس نو(سفانوح)، كارخانجات سيمان صوفيان(سصوفيح)، آهنگري تراكتورسازي ايران(خاهنح)با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر