" اطلاعيه در خصوص گواهي هاي سرمايه گذاري صندوق پروژه آرمان پرند مپنا"
1$$پيرو انتشار اطلاعيه مورخ 98/07/13در سايت بورس انرژي ايران در خصوص پايان سال دوم بازارگرداني گواهي‌هاي سرمايه‌گذاري صندوق پروژه آرمان پرند مپنا در نماد پرند به اطلاع كليه فعالان بورس انرژي ايران مي‌رساند بازارگردان صندوق مذكور، به مدت سه روز كاري در تاريخ‌هاي 98/07/14، 98/07/15 و98/07/16(هر روز به ميزان حداقل يك سوم كل واحدهاي پذيره‌نويسي شده در مرحله اول) نسبت به ارائه سفارش خريد با قيمت 1/225 قيمت در پايان سال اول دوره پذيره‌نويسي (معادل4716 ريال) اقدام خواهد نمود. لذا متقاضيان در صورت تمايل به فروش بايستي طي سه روز فوق‌الذكر اقدام به ارسال سفارش فروش با قيمت 4716ريال نمايند. لازم به ذكر است در صورت عدم تمايل به فروش گواهي‌هاي مذكور، بازارگرداني گواهي‌ها براي سال سوم توسط بازارگردان با شرايط مندرج در اطلاعيه مورخ 98/07/13انجام مي پذيرد. مديريت عمليات بازار

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر