مظنه‌گيري تعهد پذيره‌نويسي اوراق مالي اسلامي دولت درنمادمعاملاتي (افاد31)
به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه‌هاي شماره 1528/ن/98 مورخ 1398/07/10 و 1529/ن/98 مورخ 1398/07/13 اين شركت، نماد معاملاتي اوراق منفعت دولت (افاد31) از روز شنبه مورخ 1398/07/13 لغايت امروز يكشنبه مورخ 1398/07/14 آماده مظنه‌گيري مي‌باشد. لذا كليه نهادهاي مالي واجد شرايط از جمله شركت‌هاي تامين سرمايه و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و همچنين بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه‌اي مي‌توانند تقاضاهاي خود شامل مبلغ مورد درخواست و نرخ تعهد پذيره‌نويسي را در نماد (افاد31) ثبت نمايند. در اين خصوص توجه به موارد ذيل ضروري است: 1) حداقل حجم هر سفارش 1,000,000 ورقه مي‌باشد. 2) متقاضيان مي‌بايست نرخ تعهد پذيره‌نويسي (مازاد بر نرخ اختيار خريد تبعي 18 درصد) را به جاي قيمت وارد سامانه نمايند. 3) كليه سفارش‌ها مي‌بايست به صورت معتبر تا لغو در سامانه ثبت شود. 4) متقاضيان مي‌بايست نرخ‌هاي تعهد پذيره‌نويسي را به صورت يكجا (بابت كل دوره سه ساله) در سامانه وارد نمايند. براياطلاع از جزئيات بيشتر مي‌توانيد به اطلاعيه‌هاي مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر