بازگشايي نماد معاملاتي(شنفت) پس از رفع تعليق
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت نفت پارس(شنفت)با توجه به رفع تعليق نماد معاملاتي و افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر