آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (فولاد) با سررسيد ارديبهشت ماه 1399
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيارمعامله خريد و فروش سهام شركت فولاد مباركه اصفهان(فولاد) با سررسيد ارديبهشت ماه 1399 از امروز شنبه مورخ 13/07/1398 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير آغاز مي گردد: نماد معاملاتي دارايي پايه: فولاد نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل يك قرارداد در سود، يك قرارداد بي تفاوت، حداقل يك قرارداد در زيان نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد: ضفلا2028-اختيارخ فولاد-4200-31/02/1399 ضفلا2029-اختيارخ فولاد-4400-31/02/1399 ضفلا2030-اختيارخ فولاد-4600-31/02/1399 ضفلا2031-اختيارخ فولاد-4800-31/02/1399 ضفلا2032-اختيارخ فولاد-5000-31/02/1399 ضفلا2033-اختيارخ فولاد-5500-31/02/1399 ضفلا2034-اختيارخ فولاد-6000-31/02/1399 ضفلا2035-اختيارخ فولاد-6500-31/02/1399 نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله فروش: طفلا2028-اختيارف فولاد-4200-31/02/1399 طفلا2029-اختيارف فولاد-440-31/02/1399 طفلا2030-اختيارف فولاد-4600-31/02/1399 طفلا2031-اختيارف فولاد-4800-31/02/1399 طفلا2032-اختيارف فولاد-5000-31/02/1399 طفلا2033-اختيارف فولاد-5500-31/02/1399 طفلا2034-اختيارف فولاد-6000-31/02/1399 طفلا2035-اختيارف فولاد-6500-31/02/1399 ساير مشخصات قراردادهاي اختيار معامله به شرح زير مي باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغيير قيمت هر سفارش: يك ريال دامنه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتي: شنبه تا چهارشنبه 9_00 تا 12_30 سقف موقعيت هاي باز و هم جهت: بدون محدوديت دوره معاملاتي: 13/07/1398 لغايت 31/02/1399 ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه، لازم و حداقل وجه تضمين اين قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمين: 70% ضريب گرد كردن: 100،000 زمانبندي فرآيند اعمال: الف)زمان تسويه نقدي: يک روز کاري پيش از سررسيد ب)زمان تسويه فيزيکي: سررسيد امكان تسويه نقدي به كسري از اندازه قرارداد: وجود دار. سبك اعمال: اروپايي نحوه اعمال: غيرخودكار نوع تسويه در سررسيد: الف)تسويه فيزيکي ب)تسويه نقدي (در صورت توافق طرفين) همچنين نكات مهم در خصوص معاملات قراردادهاي مذكور به شرح زير است: 1- معاملات مربوط به اين قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طريق کارگزاراني که مجوز معاملات برخط در اين بازار را دارا باشند، قا

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر