آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (فولاد) با سررسيد آبان ماه 1399
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيارمعامله خريد و فروش سهام شركت فولاد مباركه اصفهان(فولاد) با سررسيد آبان ماه 1399 از امروز شنبه مورخ 13/07/1398 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير آغاز مي گردد: نماد معاملاتي دارايي پايه: فولاد نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل يك قرارداد در سود، يك قرارداد بي تفاوت، حداقل يك قرارداد در زيان نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد: ضفلا8054-اختيارخ فولاد-4200-28/08/1399 ضفلا8055-اختيارخ فولاد-4400-28/08/1399 ضفلا8056-اختيارخ فولاد-4600-28/08/1399 ضفلا8057-اختيارخ فولاد-4800-28/08/1399 ضفلا8058-اختيارخ فولاد-5000-28/08/1399 ضفلا8059-اختيارخ فولاد-5500-28/08/1399 ضفلا8060-اختيارخ فولاد-6000-28/08/1399 ضفلا8061-اختيارخ فولاد-6500-28/08/1399 نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله فروش: طفلا8054-اختيارف فولاد-4200-28/08/1399 طفلا8055-اختيارف فولاد-4400-2/08/1399 طفلا8056-اختيارف فولاد-4600-28/08/1399 طفلا8057-اختيارف فولاد-4800-28/08/1399 طفلا8058-اختيارف فولاد-5000-28/08/1399 طفلا8059-اختيارف فولاد-5500-28/08/1399 طفلا8060-اختيارف فولاد-6000-28/08/1399 طفلا8061-اختيارف فولاد-6500-28/08/1399 ساير مشخصات قراردادهاي اختيار معامله به شرح زير مي باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغيير قيمت هر سفارش: يك ريال دامنه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتي: شنبه تا چهارشنبه 9_00 تا 12_30 سقف موقعيت هاي باز و هم جهت: بدون محدوديت دوره معاملاتي: 13/07/1398 لغايت 28/08/1399 ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه، لازم و حداقل وجه تضمين اين قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمين: 70% ضريب گرد كردن: 100،000 زمانبندي فرآيند اعمال: الف)زمان تسويه نقدي: يک روز کاري پيش از سررسيد ب)زمان تسويه فيزيکي: سررسيد امكان تسويه نقدي به كسري از اندازه قرارداد: وجود دارد. سك اعمال: اروپايي نحوه اعمال: غيرخودكار نوع تسويه در سررسيد: الف)تسويه فيزيکي ب)تسويه نقدي (در صورت توافق طرفين) همچنين نكات مهم در خصوص معاملات قراردادهاي مذكور به شرح زير است: 1- معاملات مربوط به اين قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طريق کارگزاراني که مجوز معاملات برخط در اين بازار را دارا باشند، قابل ا

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر