مظنه‌گيري تعهد پذيره‌نويسي اوراق مالي اسلامي دولت درنمادمعاملاتي (افاد31)
به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 98/الف/1528 مورخ 1398/07/10 اين شركت، نماد معاملاتي اوراق منفعت دولت (افاد31) از امروز شنبه مورخ 1398/07/13 لغايت فردا يكشنبه مورخ 1398/07/14 آماده مظنه‌گيري مي‌باشد. لذا كليه نهادهاي مالي واجد شرايط از جمله شركت‌هاي تامين سرمايه و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و همچنين بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه‌اي مي‌توانند تقاضاهاي خود شامل مبلغ مورد درخواست و نرخ تعهد پذيره‌نويسي را در نماد (افاد31) ثبت نمايند. توجه به موارد ذيل ضروري است:1) حداقل حجم هر سفارش 1,000,000 ورقه مي‌باشد. 2) متقاضيان مي‌بايست نرخ تعهد پذيره‌نويسي (مازاد بر نرخ اختيار خريد تبعي 18 درصد) را به جاي قيمت وارد سامانه نمايند. 3) كليه سفارش‌ها مي‌بايست به صورت معتبر تا لغو در سامانه ثبت شود. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي‌توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار فرابورس ايان

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر