آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (فولاد) با سررسيد آبان ماه 1399
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيارمعامله خريد و فروش سهام شركت فولاد مباركه اصفهان(فولاد) با سررسيد آبان ماه 1399 از امروز شنبه مورخ 13/07/1398 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير آغاز مي گردد: نماد معاملاتي دارايي پايه: فولاد نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل يك قرارداد در سود، يك قرارداد بي تفاوت، حداقل يك قرارداد در زيان نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد: ضفلا8054-اختيارخ فولاد-4200-28/08/1399 ضفلا8055-اختيارخ فولاد-4400-28/08/1399 ضفلا8056-اختيارخ فولاد-4600-28/08/1399 ضفلا8057-اختيارخ فولاد-4800-28/08/1399 ضفلا8058-اختيارخ فولاد-5000-28/08/1399 ضفلا8059-اختيارخ فولاد-5500-28/08/1399 ضفلا8060-اختيارخ فولاد-6000-28/08/1399 ضفلا8061-اختيارخ فولاد-6500-28/08/1399 نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله فروش: طفلا8054-اختيارف فولاد-4200-28/08/1399 طفلا8055-اختيارف فولاد-4400-2/08/1399 طفلا8056-اختيارف فولاد-4600-28/08/1399 طفلا8057-اختيارف فولاد-4800-28/08/1399 طفلا8058-اختيارف فولاد-5000-28/08/1399 طفلا8059-اختيارف فولاد-5500-28/08/1399 طفلا8060-اختيارف فولاد-6000-28/08/1399 طفلا8061-اختيارف فولاد-6500-28/08/1399 ساير مشخصات قراردادهاي اختيار معامله به شرح زير مي باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغيير قيمت هر سفارش: يك ريال دامنه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتي: شنبه تا چهارشنبه 9_00 تا 12_30 سقف موقعيت هاي باز و هم جهت: بدون محدوديت دوره معاملاتي: 13/07/1398 لغايت 28/08/1399 ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه، لازم و حداقل وجه تضمين اين قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمين: 70% ضريب گرد كردن: 100،000 زمانبندي فرآيند اعمال: الف)زمان تسويه نقدي: يک روز کاري پيش از سررسيد ب)زمان تسويه فيزيکي: سررسيد امكان تسويه نقدي به كسري از اندازه قرارداد: وجود دارد. سك اعمال: اروپايي نحوه اعمال: غيرخودكار نوع تسويه در سررسيد: الف)تسويه فيزيکي ب)تسويه نقدي (در صورت توافق طرفين) همچنين نكات مهم در خصوص معاملات قراردادهاي مذكور به شرح زير است: 1- معاملات مربوط به اين قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طريق کارگزاراني که مجوز معاملات برخط در اين بازار را دارا باشند، قابل انجام است. 2- با توجه به راه اندازي سامانه مديريت ريسک و امکان محاسبات وجوه تضمين، اتخاذ موقعيت باز فروش در قراردادهاي اختيارمعامله، به شرط کفايت وجوه تضمين، براي تمامي فعالان بازار سرمايه امکان پذير مي باشد. سرمايه گذاران محترم مي توانند براي اطلاع از جزئيات بيشتر به اطلاعيه شماره 181/65824 مورخ 08/07/1398 منتشره در سايت شركت بورس اوراق بهادار تهران به نشاني www.tse.ir مراجعه نمايند. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر