آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (وبملت) با سررسيد بهمن ماه 1398
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيارمعامله خريد و فروش سهام بانک ملت(وبملت) با سررسيد بهمن ماه 1398 از امروز شنبه مورخ 13/07/1398 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير آغاز مي گردد: نماد معاملاتي دارايي پايه: وبملت نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل يك قرارداد در سود، يك قرارداد بي تفاوت، حداقل يك قرارداد در زيان نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد: ضملت1114-اختيارخ وبملت-5500-30/11/1398 ضملت1115-اختيارخ وبملت-6000-30/11/1398 ضملت1116-اختيارخ وبملت-6500-30/11/1398 ضملت1117-اختيارخ وبملت-7000-30/11/1398 ضملت1118-اختيارخ وبملت-7500-30/11/1398 ضملت1119-اختيارخ وبملت-8000-30/11/1398 ضملت1120-اختيارخ وبملت-8500-30/11/1398 نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله فروش: طملت1114-اختيارف وبملت-5500-30/11/1398 طملت1115-اختيارف وبملت-6000-30/11/1398 طملت1116-اختيارف وبملت-6500-30/11/1398 طملت111-اختيارف وبملت-7000-30/11/1398 طملت1118-اختيارف وبملت-7500-30/11/1398 طملت1119-اختيارف وبملت-8000-30/11/1398 طملت1120-اختيارف وبملت-8500-30/11/1398 ساير مشخصات قراردادهاي اختيار معامله به شرح زير مي باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغيير قيمت هر سفارش: يك ريال دامنه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتي: شنبه تا چهارشنبه 9_00 تا 12_30 سقف موقعيت هاي باز و هم جهت: بدون محدوديت دوره معاملاتي: 13/07/1398 لغايت 30/11/1398 ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه، لازم و حداقل وجه تضمين اين قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمين: 70% ضريب گرد كردن: 100،000 زمانبندي فرآيند اعمال: الف)زمان تسويه نقدي: يک روز کاري پيش از سررسيد ب)زمان تسويه فيزيکي: سررسيد امكان تسويه نقدي به كسري از اندازه قرارداد: وجود دارد. سبك اعمال: اروپايي نحوه اعمال: غيرخودكار نوع تسويه در سررسيد: الف)تسويه فيزيکي ب)تسويه نقدي (درورت توافق طرفين) همچنين نكات مهم در خصوص معاملات قراردادهاي مذكور به شرح زير است: 1- معاملات مربوط به اين قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طريق کارگزاراني که مجوز معاملات برخط در اين بازار را دارا باشند، قابل انجام است. 2- با توجه به راه اندازي سامانه مديريت ريسک و امکان محاسبات وجوه تضمين، اتخاذ موقعيت

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر