حراج مجدد نماد معاملاتي(بسويچ)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت پارس سويچ(بسويچ)با توجه به عدم كشف قيمت بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر