توقف نماد معاملاتي (غگز1)
توقف نماد معاملاتي (غگز1) به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت گز سكه (غگز1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 1398/07/15 در پايان معاملات امروز شنبه مورخ 1398/07/13 متوقف مي‌شود. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر