بازگشايي نمادهاي معاملاتي(شاملا)،(ولصنم)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي معدني املاح ايران(شاملا)، ليزينگ صنعت و معدن(ولصنم)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر