وقفه معاملاتي نماد (دپارسح1)
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي حق تقدم سهام شركت پارس‌ دارو (دپارسح1) با توجه به وقفه معاملاتي نماد اصلي، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر