توقف نماد معاملاتي اختيار فروش تبعي (هكشو9021)
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي شركت گروه صنعتي پاكشو (هكشو9021) با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد (پاكشو) متوقف شد. نماد مذكور همزمان با نماد اصلي بازگشايي خواهد شد.مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر