بورس کالا: عرضه اوليه اوراق سلف موازي اکنسانتره سنگ‌آهن توسعه فراگير
به اطلاع کليه فعالان بازار مي‌رساند، عرضه اوليه اوراق سلف موازي استاندارد کنسانتره سنگ‌آهن شرکت صنعتي و معدني توسعه فراگير سناباد (سهامي خاص) در نماد «عسناسنگ» به تعداد 175،438 قرارداد و با قيمت 5،700،000 ريال در هر قرارداد يک تني، از طريق شرکت کارگزاري تأمين سرمايه نوين در روز شنبه مورخ 13/07/1398 از ساعت 9_30 الي 10_00 دوره پيش‌گشايش و از ساعت 10_00 الي 12_30 دوره عادي معاملات انجام خواهد شد و معاملات ثانويه آن از تاريخ 14/07/1398 لغايت 13/07/1399 ادامه خواهد داشت. مشخصات قرارداد اين اوراق به شرح پيوست مي‌باشد. در ضمن عرضه اوراق به روش گشايش انجام خواهد شد و دامنه نوسان قيمت در عرضه اوليه 3% - + خواهد بود. در صورتي که در پايان مدت عرضه اوليه، بخشي از اوراق پذيره ‌نويسي نگردد، متعهد پذيره ‌نويسي مکلف به خريد اوراق باقي‌مانده به قيمت تعيين شده در بازار است. همچنين در صورتي که در پايان مدت عرضه اوليه، هيچ بخشي از پذيره‌ نويسي اوراق ورت نگيرد، متعهد پذيره‌ نويسي مکلف به خريد اوراق به قيمت پايه خواهد بود. جهت کسب اطلاعات بيشتر و دريافت اميدنامه اين اوراق، به بخش اوراق سلف استاندارد در قسمت بازارها در سايت بورس کالا ايران مراجعه فرماييد.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر