وقفه معاملاتي نماد قرارداد اختيار خريد (ضمخا70231)
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي قرارداد اختيار خريد (ضمخا70231) بر روي سهام شركت مخابرات ايران با توجه به وقفه معاملاتي نماد اصلي در بازار نقد (اخابر)، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر