وقفه معاملاتي نماد (پارسيانح1)
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي حق تقدم سهام شركت بيمه پارسيان (پارسيانح1) با توجه به وقفه معاملاتي نماد اصلي، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر