عدم تاييد معاملات در نماد معاملاتي (رايان1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز يكشنبه مورخ 1398/06/17 در نماد معاملاتي اوراق مشاركت شركت ليزينگ رايان سايپا (رايان1) مورد تأييد قرار نگرفت. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر