بازگشايي نمادهاي معاملاتي(حفارس)،(نوري)،(سبهان)،(پترول)،(پاكشو)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي حمل و نقل بين المللي خليج فارس(حفارس)، پتروشيمي نوري(نوري)، سيمان بهبهان(سبهان)، گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان(پترول)، گروه صنعتي پاكشو(پاكشو)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر