تعليق نماد معاملاتي (لپيام1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران،به اطلاع مي‌رساند؛ باتوجه به ابهام در اطلاعات منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتي (لپيام1) حداكثر تا تاريخ 1398/06/31 تعليق شد. مديريت عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر