عدم تاييد معاملات در نماد معاملاتي (اجاد251)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز شنبه مورخ 1398/06/16 در نماد معاملاتي اوراق اجاره دولتي (اجاد251) مورد تأييد قرار نگرفت. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر