بازگشايي نمادهاي معاملاتي(بكام)،(وليز)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي كارخانجات توليدي شهيد قندي(بكام)، ليزينگ ايران(وليز)با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام واطلاعيه منتشر شده در سايت كدال با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشند، همچنين ادامه معاملات در نمادهاي مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>> امكان پذير است. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر