حراج مجدد نماد معاملاتي(خگسترح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم استفاده نشده شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو(خگسترح)با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر