عدم تاييد معاملات در نماد معاملاتي (كورش991)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1398/06/13در نماد معاملاتي اوراق مرابحه شركت صنعت غذايي كورش (كورش991) مورد تأييد قرار نگرفت. مديرعمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر