توقف نماد معاملاتي (سبهانح)،(بسويچح)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي حق تقدم شركت هاي سيمان بهبهان(سبهانح)، پارس سويچ(بسويچح)با توجه به پايان مهلت پذيره نويسي متوقف خواهند شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر