توقف نماد معاملاتي (شپلي1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت پلي اکريل ايران (شپلي1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم صاحبان سهام در روز يکشنبه مورخ 1398/06/17 در پايان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1398/06/13 متوقف مي‌شوند. مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر