آغاز دوره ثبت سفارش در نماد (رنيك1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، پيرو پيام قبلي اين مديريت در خصوص عرضه اوليه سهام شرکت جنرال مكانيك (سهامي عام) در نماد (رنيك1) تاکيد مي‌شود دوره ثبت سفارش از ساعت 10_00 لغايت 12_00 مي‌باشد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر