توقف نماد معاملاتي (وسبحان1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت سرمايه گذاري سبحان (وسبحان1)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز يكشنبه مورخ 1398/06/17 در پايان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1398/06/13 متوقف مي‌شود. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر