توقف نماد معاملاتي (وجامي1) - اطلاعات با اهميت گروه الف
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران،به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي (وجامي1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شرکت سرمايه گذاري جامي متوقف شد. مديريت عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر