بازگشايي نمادهاي معاملاتي(سرود)،(پلاسك)،(فسازان)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سيمان شاهرود(سرود)، كارخانجات پلاسكوكار سايپا(پلاسك)، غلتك سازان سپاهان(فسازان)با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام واطلاعيه منتشر شده در سايت كدال با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشند، همچنين ادامه معاملات در نمادهاي مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>> امكان پذير است. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر